Tel:
(+4) 0745 347 813
 
Fax:
(+4) 031 804 9683
 
E-mail:
 
Litigii IP:
 
 

DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE - Modalităţi de înregistrare

La fel ca si in cazul marcilor, inregistrarea poate viza unul sau mai multe state, modalitatile de protectie fiind alese in functie de avantajele conferite de fiecare procedura in parte.

Astfel, protectia poate fi obtinuta prin inregistrari nationale, internationale sau comunitare.

DESENE ŞI MODELE NAŢIONALE

Inregistrarea pe cale nationala in Romania se poate obtine prin depunerea unei cereri la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

Solicitarea poate veni din partea oricarei persoane fizice sau juridice. Cererea trebuie depusa in limba romana, fara a fi limitata la un singur desen sau model. Fiecare cerere poate cuprinde pana la 100 de desene sau modele industriale.

Un desen sau model industrial poate fi inregistrat numai daca este nou si are un caracter individual. Nu poate fi inregistrat daca este determinat exclusiv de o functie tehnica.

Procedura se poate finaliza in termen de 15 luni, in conditiile in care nu intervin notificari ale Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci sau opozitii din partea tertelor persoane.

Certificatul de inregistrare se acorda pentru o perioada de 10 ani, cu conditia achitarii taxelor oficiale de mentinere in vigoare. Reinnoirea poate fi solicitata pentru cel mult trei perioade successive de cate 5 ani.

Pe durata valabilitatii inregistrarii desenelor sau modelelor, titularul beneficiaza de un drept exclusiv de exploatare, putand impiedica utilizarea lor de catre un tert care nu dispune de consimtamantul sau.

DESENE ŞI MODELE INTERNAŢIONALE

Inregistrarea internationala este guvernata de Aranjamentului de la Haga si presupune depunerea unei cereri la Biroul International.

Publicarea cererii se face intr-un buletin periodic al Biroului International, transmis mai apoi administratiilor nationale.

Orice depozit inregistrat la Biroul International produce aceleasi efecte in fiecare dintre statele desemnate, numai daca toate formalitatile prevazute de legea nationala au fost indeplinite de catre solicitant si numai daca actele administrative prevazute in acest scop au fost perfectate de catre administratia acelui stat.

Reinnoirea depozitului se poate face din 5 in 5 ani. Durata de protectie este fixata in principiu de legislatiile nationale, fara a putea fi mai scurta de 10 ani in cazul depozitelor reinnoite si de 5 ani in cazul celor nereinnoite.

DESENE ŞI MODELE COMUNITARE

Orice persoana fizica sau juridica poate solicita inregistrarea unui desen sau model comunitar, prin depunerea unei cereri de inregistrare la Oficiul European pentru Armonizare a Pietei Interne.

Etapele procedurale sunt similare celor instituite de legislatiile nationale ale statelor membre.
Inregistrarea pe aceasta cale confera o protectie puternica si uniforma pe intreg teritoriul Uniunii Europene.

Certificatul de inregistrare ii conferă titularului sau un drept exclusiv de a utiliza desenul sau modelul comunitar, precum şi dreptul de a interzice oricărui terţ folosirea acestuia fără acordul său.

Un desen sau model comunitar înregistrat este valabil 5 ani. Reinnoirea se poate face pentru 4 perioade successive de cate 5 ani.