Tel:
(+4) 0745 347 813
 
Fax:
(+4) 031 804 9683
 
E-mail:
 
Litigii IP:
 
 

MĂRCI - Modalităţi de înregistrare

Modalităţile de înregistrare sunt diferite, aria de protecţie putând fi adaptată nevoilor fiecărui comerciant.

Astfel, o marcă poate fi înregistrată pe cale naţională, internaţională sau comunitară.

MĂRCI NAŢIONALE

O marc poate fi înregistrată pe cale naţionala în România prin deschiderea unei proceduri în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Cererea de înregistrare poate fi solicitată de o persoană fizică, juridică sau de membrii unei asociaţii.

Fiecare cerere este limitată la o singură marcă, aplicabilă unuia sau mai multor produse şi/sau servicii.

Marca poate fi înregistrată în varianta verbală, figurativă sau într-o prezentare combinată a primelor două. Sunt admise şi reprezentările tridimensionale. Din punct de vedere cromatic, marca poate fi alb-negru sau color.

Ea trebuie să fie distinctivă în raport cu produsele şi/sau seviciile cărora le este destinată şi să ofere publicului o imagine reală asupra originii, naturii şi calităţii produselor şi/sau serviciilor.

Certificatul de înregistrare se poate obţine în maximum 12 luni, în cazul mărcilor pentru care procedura decurge fără nicio obiecţie. Fiecare notificare sau opozitie prelungeşte acest termen.

O marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este valabilă 10 ani de la data depunerii cererii de înregistrare. Poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, fără nicio limitare în privinţa numărului de reînnoiri.

Un astfel de certificat îi conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare pe teritoriul României, şi implicit dreptul de a uza de toate mijloacele legale pentru a şi-l apăra.

MĂRCI INTERNAŢIONALE

Înregistrarea internaţională operează în baza unei cereri depuse la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Industriale şi vizează ţările care fac parte din Aranjamentul şi/sau Protocolul de la Madrid. O astfel de marcă poate fi înregistrată numai în condiţiile în care ea beneficiază de protecţie în statul de origine, fie prin înregistrare efectivă , fie prin depunerea unei cereri de înregistrare, în funcţie de apartenenţa fiecărui stat.

Cererea de înregistrare se poate adresa tuturor statelor membre sau numai acelor state care prezintă un interes pentru solicitant.

Procedura de înregistrare pe cale internaţională necesită un interval mai extins decât cel amintit în cazul înregistrării pe cale naţionala în România.

Perioada de valabilitate a unei mărci internaţionale este de 10 ani de la data înregistrării acesteia şi poate fi reînnoită de un număr nelimitat de ori.

Prin această înregistrare, titularul beneficiază de toate drepturile conferite de legislaţia mărcilor din statele în care a fost obţinută protecţia.

MĂRCI COMUNITARE

Marca comunitară este o recunoaştere a protecţiei obţinute prin înregistrarea la Oficiul European pentru Armonizare a Pieţei Interne.

Cererea de înregistrare se adresează tuturor ţărilor membre ale Uniunii Europene.

Procedura presupune parcurgerea unor etape similare celor parcurse de înregistrările naţionale ale statelor membre.

Protecţia iniţială acordată pentru o marc comunitară este de 10 ani de la data înregistrării, această perioadă putând fi prelungită succesiv cu câte 10 ani, de un număr nelimitat de ori

Odată înregistrată, marca comunitară îşi produce efectele în toate statele membre, conferindu-i titularului său protecţie în faţa oricăror reproduceri neavizate.