Tel:
(+4) 0745 347 813
 
Fax:
(+4) 031 804 9683
 
E-mail:
 
Litigii IP:
 
 
Acţiunile noastre sunt orientate în direcţia conştientizării rolului pe care obiectele de proprietate industriale le au în viaţa şi activitatea fiecăruia dintre noi. Este important să realizam şi să ne bucurăm de avantajele pe care ni le poate aduce un drept dobândit asupra unei creaţii care se subscrie acestui domeniu.

Protejarea unei mărci sau a unui design trebuie să se înscrie în categoria demersurilor prioritare avute în vedere când punem bazele unei noi afaceri. O marcă bine aleasă şi un design reprezentativ pot fi definitorii în obţinerea individualităţii şi progresului scontat în oricare dintre domeniile alese.

Expansiunea economică rapidă, exigenţele tot mai crescute ale pieţei de desfacere şi dezvoltarea sistemului informaţional al cumpărătorului, trebuie să antreneze capacităţile creative în direcţia alegerii unor denumiri şi imagini sugestive pentru produsele sau serviciile vizate. Orice alegere de acest gen necesită stabilirea unor criterii care să-i poată facilita consumatorului recunoaşterea bunului pe care doreşte să-l achiziţioneze.

Însă, alegerea unor denumiri şi imagini potrivite nevoilor comerciale trebuie completată cu obţinerea protecţiei asupra elementelor amintite. Dreptul exclusiv de folosire se poate dobândi numai printr-o înregistrare confirmată de o autoritate desemnată în acest sens. În absenţa unei astfel de validări, denumirile sau elementele de ordin estetic nu pot face obiectul unui drept rezervat în favoarea unei singure persoane.

Astfel, pornind de la nevoia aproprierii unor prerogative legate de denumirea şi forma grafică în care sunt prezentate produsele sau serviciile, vă stăm la dispoziţie cu informaţiile, sprijinul şi asistenţa de care aveţi nevoie în acest domeniu. Vă oferim consultanţă de specialitate, soluţii viabile şi reprezentarea în faţa tuturor instituţiilor abilitate să recunoască şi să menţină în vigoare drepturi asociate înregistrării mărcilor, indicaţiilor geografice, desenelor şi modelelor industriale.

În acest context, puteţi beneficia de următoarele servicii:

Inregistrarea Marcilor in Romania

• Cercetari documentare privind posibilitatea inregistrarii unor marci in Romania
• Intocmirea documentatiei necesare obtinerii protectiei unei marci pe teritoriul Romaniei si preluarea reprezentarii in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
• Pregatirea si depunerea raspunsurilor la notificarile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci (avize de refuz provizoriu sau opozitii)
• Elaborarea si depunerea contestatiilor
• Elaborarea si depunerea opozitiilor impotriva inregistrarii unor marci de catre terte persoane
• Reinnoirea perioadei de valabilitate a marcilor
• Eliberarea si transmiterea certificatelor de inregistrare sau de reinnoire a marcilor
• Inscrierea în Registrul National a modificarilor cu privire la situaţia juridica a titularului unei marci
• Inscrierea in Registrul Naţional a cesiunilor si licentelor

Inregistrarea Marcilor in Strainatate

• Cercetari documentare privind posibilitatea inregistrarii unor marci prin Aranjamentul si Protocolul de la Madrid sau la nivel comunitar
• Intocmirea si depunerea cererilor de inregistrare internationala pe calea Protocolului si a Aranjamentului de la Madrid
• Intocmirea si depunerea cererilor de inregistrare pe cale nationala in alte state
• Intocmirea documentatiei necesare inregistrarii unei marci comunitare si preluarea reprezentarii in fata OHIM
• Redactarea si depunerea opozitiilor in cadrul procedurilor de inregistrare internationala sau comunitara a marcilor
• Raspunsuri la avizele de refuz provizoriu emise de oficiile nationale sau de Oficiul Comunitar
• Inscrierea modificarilor intervenite in situatia juridica a titularilor de marci inregistrate international, national intr-un alt stat sau comunitar
• Reinnoirea inregistrarii marcilor internationale, nationale sau comunitare
• Servicii de monitorizare legate de inregistrarea unor marci identice sau similare cu ale titularului si care produc efecte pe teritoriul Romaniei
• Transmiterea certificatelor de inregistrare a marcilor in strainatate

Inregistrarea Desenelor / Modelelor Industriale in Romania

• Cercetari documentare privind posibilitatea inregistrarii in Romania a unor desene/modele industriale
• Intocmirea si depunerea documentatiei necesare inregistrarii desenelor/modelelor industriale in Romania
• Raspunsuri la opozitiile facute de terti dupa publicarea cererilor de inregistrare
• Raspunsuri la notificarile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci
• Elaborarea si depunerea contestatiilor
• Transmiterea certificatelor de inregistrare a desenelor/modelelor industriale
• Reinnoirea perioadei de valabilitate a desenelor/modelelor industriale
• Inscrierea in Registrul National a modificarilor cu privire la situatia juridica a titularului unui desen/model industrial
• Inscrierea in Registrul National a cesiunilor si licentelor

Inregistrarea Desenelor / Modelelor Industriale In Strainatate

• Depunerea cererilor de inregistare internationala a desenelor/modelelor industriale, pe calea Aranjamentului de la Haga
• Depunerea cererilor de inregistare a desenelor/modeleleor industriale pe cale nationala in alte state
• Depunerea cererilor de design comunitar
• Raspunsuri la notificarile privind lipsa de noutate, emise de oficiile nationale sau de Oficiul Comunitar
• Inscrierea modificarilor intervenite in situatia juridica a titularului unui desen/model industrial inregistrat in strainatate
• Reinnoirea inregistrarii unui design international, comunitar sau inregistrat pe cale nationala intr-un alt stat