Tel:
(+4) 0745 347 813
 
Fax:
(+4) 031 804 9683
 
E-mail:
 
Litigii IP:
 
 

Clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor
(Clasificarea Nisa ediţia a 10-a)

PRODUSE

Clasa 1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini articificale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte; compoziţii pentru stingerea incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea metalelor; produse chimice pentru conservarea alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în industrie.

Clasa 2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini naturale în stare brută, metale sub formă de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.

Clasa 3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.

Clasa 4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi materiale pentru iluminat; lumânări şi fitiluri.

Clasa 5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar; produse sanitare de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.

Clasa 6 Metale comune şi aliajele acestora; materiale de construcţii metalice ; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căi ferate ; cabluri şi fire metalice neelectrice ; fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice cuprinse în alte clase; minereuri.

Clasa 7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.

Clasa 8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.

Clasa 9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, topografic, pentru fotografie, cinematografie, optică, cântărire,măsurare, semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; automate de vânzare şi mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament pentru stingerea incendiilor.

Clasa 10 Aparate şi instrumente chirurgicale,medicale, stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice, material de sutură.

Clasa 11 Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.

Clasa 12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe apă.

Clasa 13 Arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii.

Clasa 14 Metale preţooase şi aliaje ale acestora, produse din sau placate cu metale preţioase, care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.

Clasa 15 Instrumente muzicale.

Clasa 16 Hârtie, carton şi produse din acestemateriale neincluse în alte clase; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie saumenaj; materiale pentru artişi; pensule;maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material didactic sau pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); caractere tipografice; forme de tipar.

Clasa 17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,mică şi produse din acestemateriale, care nu sunt incluse în alte clase; materiale plastice extrudate; materiale de etanşare, de umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.

Clasa 18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase ; piei de animale; geamantane şi valize; umbrele şi bastoane; bice şi articole de şelărie.

Clasa 19 Materiale de construcţii nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţii ;asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente (cu excepţia celor din metal).

Clasa 20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn (neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau material plastic.

Clasa 21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale pentru perii; materiale de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite in construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase.

Clasa 22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse în alte clase); materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice); materiale textile fibroase brute.

Clasa 23 Fire de uz textil.

Clasa 24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

Clasa 25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru acoperirea capului.

Clasa 26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi; nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie; flori artificiale.

Clasa 27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui din material textil.

Clasa 28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi sport necuprinse în alte clase ; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

Clasa 29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri ; compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

Clasa 30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă.

Clasa 31 Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase ; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.

Clasa 32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

Clasa 33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

Clasa 34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

SERVICII

Clasa 35 Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou.

Clasa 36 Asigurări; afaceri financiare, monetare, imobiliare.

Clasa 37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

Clasa 38 Telecomunicaţii.

Clasa 39 Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii.

Clasa 40 Prelucrarea materialelor.

Clasa 41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

Clasa 42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

Clasa 43 Restaurante şi cazare temporară.

Clasa 44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru animale; servicii din agricultură, horticultură şi silvicultură.

Clasa 45 Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia bunurilor şi persoanelor ; servicii personale şi sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale.