Mărcile. Ce sunt şi de ce sunt importante?

Dincolo de faptul că marca este cel mai vechi obiect de proprietate industrială, este şi cel mai uzual mijloc prin care ne facem simţită prezenţa în mediul antreprenorial. Aplicarea unor semne distinctive pe produse sau servicii a devenit o necesitate a climatului concurenţial contemporan, atât din perspectiva cumpărătorului, care poate astfel să-şi identifice corect achiziţia, cât şi din perspectiva producătorului sau comerciantului, care va beneficia în timp de o recunoaştere extinsă a valorii bunurilor sau serviciilor oferite, putându-se proteja în acelaşi timp de posibile folosiri nelegitime din partea unor terţi.

 

În principiu, orice idee transpusă grafic poate fi protejată ca marcă, cu condiţia respectării unor cerinţe privind încadrarea corespunzătoare a ei. Aşadar, pot fi protejate cuvinte, sloganuri, litere, cifre, culori, elemente figurative, forme ale produselor şi orice alte elemente sau combinaţii de elemente asupra cărora se poate aprecia îndepliniriea unor cerinţe explicit enumerate prin lege.

 

Prin urmare, există un număr infinit de combinaţii ce pot da naştere unei mărci care să vă reprezinte şi să vă orienteze afacerea spre un parcurs ascendent. Tot ceea ce contează este ca marca să aibă acele elemente care să poată determina în timp o legătură indispensabilă şi subliminală între semn, produs şi comerciant, astfel încât publicul să poată folosi marca drept un indicator simplificat al unui cumul de specificaţii, de la calitate şi până la experienţele pozitive acumulate anterior în legătură cu aceasta.

Cum şi unde puteţi proteja o marcă?

În primul rând, trebuie să alegeţi un semn care să ilustreze cât mai bine mesajul şi modul de adresare către publicul pe care îl aveţi în vedere. Să fie un semn atractiv, personalizat şi uşor de memorat.

 

În al doilea rând, este important să vă concentraţi atenţia asupra produselor şi serviciilor pe care le oferiţi sau pe care le aveţi în vedere într-un viitor apropiat. Nu optaţi pentru produse sau servicii de care nu aveţi nevoie, doar pe principiul de a le avea ca „rezervă”, deoarece, în cazul în care nu folosiţi marca timp de 5 ani pentru tot ceea ce aţi desemnat în aria ei de protecţia, vă puteţi pierde drepturile deţinute în raport cu produsele şi serviciile pentru care nu se poate face dovada folosirii.

 

În al treilea rând, luaţi în calcul interesele de ordin teritorial şi, în funcţie de asta, puteţi opta pentru:

  • marcă naţională în România, înregistrată prin intermediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
  • marcă naţională în orice alt stat, cu depunerea directă a unei cereri la oficiul din statul respectiv
  • marcă a Uniunii Europene, care va fi solicitată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală şi care va opera simultan în toate statele membre
  • marcă internaţională, protejată prin transmiterea unei cereri la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, cu precizarea că protecţia nu va acoperi din oficiu toate statele lumii, ci doar pe acelea expres menţionate în solicitare. Ceea ce este important de ştiut în cazul acestui tip de marcă, dacă aţi omis să desemnaţi un stat, puteţi face acest lucru şi ulterior, pe baza unei cereri adiţionale.

 

Procedurile şi timpul necesar obţinerii protecţiei variază în funcţie de legislaţiile aplicabile fiecărui teritoriu, însă, în mod unanim putem vorbi despre faptul că, odată obţinut certificatul de înregistrare, acesta are o perioadă de valabilitate de 10 ani, cu posibilitatea reînnoirii lui de un număr nelimitat de ori.

Clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor

Pentru a evita costurile suplimentare date de eventuale reclasificări şi pentru a nu prelungi procedura de înregistrare mai mult decât este necesar, este foarte bine ca alegerea produselor şi serviciilor să fie făcută încă de la început în acord cu clasificările agreate.

 

Pentru înregistrarea mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale puteţi folosi cu succes Clasificare NISA – ediţia a 11-a (versiunea 2018) cu notele explicative aferente fiecărei clase https://osim.ro/wp-content/uploads/MarciIndicatiiGeografice/nice-clasificarea-Ed11-2018.pdf, iar, în cazul în care optaţi pentru o marcă a Uniunii Europene, vă poate fi de un real folos sistemul TMclass http://tmclass.tmdn.org/