Desenele şi modelele. Ce sunt şi de ce sunt importante?

Prin desen sau model se întelege aspectul exterior al unui produs sau a unei părţi a acestuia, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia, încadrarea corespunzătoare ca desen sau model fiind dată de numărul dimensiunilor în care acesta este redat.

 

Aspectul exterior completează caracterul funcţional al unui produs, individualizându-i forma şi permiţând personalizarea lui. Aşadar, elementul estetic are un rol extrem de important, protecţia lui fiind o preocupare din ce în ce mai uzuală.

Clasificarea internaţională a desenelor şi modelelor

Având în vedere că există opţiunea depozitului multiplu, ceea ce înseamnă că o cerere poate cuprinde până la 100 de desene sau modele, este important să ne asigurăm că toate acestea fac parte din aceeaşi clasă, astfel încât să poată fi cuprinse în cadrul unei singure solicitări.

 

Prin urmare, pentru a putea estima numărul de cereri care trebuie depuse în raport cu desenele sau modelele de interes, pot fi accesate informaţiile oferite de Clasificarea Internaţională stabilită în baza Aranjamentului de la Locarno https://osim.ro/wp-content/uploads/DeseneModele/lista%20claselor%20dmi9.pdf.

Cum şi unde puteţi proteja un desen sau model?

La fel ca şi în cazul mărcilor, protecţia poate viza unul sau mai multe state, modalitatea de protecţie fiind aleasă atât în funcţie de interesele teritoriale, cât şi de avantajele conferite de fiecare procedură în parte.

 

Pentru a putea fi protejat, un desen sau model trebuie să fie nou şi să aibă un caracter individual. Nu poate fi înregistrat dacă este determinat exclusiv de o funcţie tehnică.

 

Durata procedurii, valabilitatea certificatului de înregistrare şi numărul maxim de reînnoiri sunt reglementate  prin norme specifice fiecărui tip de cerere.

 

Aşadar, în funcţie de aria teritorială de interes, pot fi depuse cereri de înregistrare:

 

  • la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, protecţia obţinută acoperind România
  • direct la oficiile naţionale de interes, cu obţinerea separată a protecţiei în fiecare stat
  • la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, designul comunitar obţinând protecţie simultană în toate statele membre
  • prin transmiterea unei cereri de design internaţional la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale