Înregistrarea mărcilor şi desenelor în ţară şi în străinătate

Dacă sunteţi inspiraţi şi creativi, dacă aţi conceput mărci, desene sau modele ce se încadrează în planul de dezvoltare a unei afaceri, nu uitaţi că, printr-o protecţie adecvată, acestea pot deveni obiecte de proprietate industrială reprezentative şi definitorii, oferindu-vă o identitate proprie în raport cu entităţi concurente. Aşadar, o idee materializată şi protejată ca atare, poate deveni cel mai bun indicator de provenienţă a bunurilor şi serviciilor pe care le oferiţi, o modalitate ce poate da naştere unui parteneriat sigur, onest şi durabil cu publicul pe care îl aveţi în vedere. Înregistrarea mărcilor, a desenelor şi modelelor este un avantaj conferit tuturor persoanelor, fie ele fizice sau juridice, întinderea protecţiei putând fi adaptată intereselor comerciale ale fiecăreia.

Beneficiaţi de informaţii utile, evaluări, soluţii, asistenţă şi reprezentare în proceduri naţionale, comunitare şi internaţionale:

Înregistrarea mărcilor pe cale naţională în România (reprezentarea în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci)

 • Verificări referitoare la disponibilitatea mărcii în raport cu înregistrările naţionale, comunitare şi internaţionale ce produc efecte pe teritoriul României
 • Încadrarea produselor şi serviciilor conform Clasificării Internaţionale
 • Întocmirea şi depunerea documentaţiei necesare obţinerii protecţiei mărcii
 • Pregătirea şi depunerea răspunsurilor la notificările primite din partea Oficiului (completări, avize de refuz provizoriu)
 • Pregătirea şi depunerea răspunsurilor la notificările primite prin intermediul Oficiului (opoziţii, dovezi de uz, contestaţii)
 • Formularea şi depunerea opoziţiilor şi contestaţiilor
 • Reînnoirea perioadei de valabilitate a mărcilor
 • Înscrierea modificărilor cu privire la denumirea sau adresa titularului
 • Înscrierea cesiunilor şi licenţelor
 • Obţinerea certificatelor de prioritate
 • Obţinerea duplicatelor sau a altor documente care atestă situaţia juridică a mărcilor sau a patrimoniului unui titular

Înregistrarea mărcilor Uniunii Europene (reprezentarea în faţa Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală)

 • Verificări referitoare la disponibilitatea mărcii în raport cu înregistrările comunitare, naţionale şi internaţionale protejate în statele membre ale Uniunii Europene
 • Încadrarea produselor şi serviciilor conform sitemului TMclass
 • Întocmirea şi depunerea cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene
 • Pregătirea şi depunerea răspunsurilor la notificările emise sau transmise prin intermediul Oficiului (reformulări, avize de refuz provizoriu, opoziţii, contestaţii)
 • Formularea şi depunerea opoziţiilor şi contestaţiilor
 • Relaţionarea cu Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pe tot parcursul duratei de protecţie a mărcii, în vederea identificării cererilor comunitare depuse cu încălcarea drepturilor anterioare ale titularului cu privire la marca Uniunii Europene
 • Reînnoirea perioadei de valabilitate a mărcilor
 • Înscrierea modificărilor cu privire la denumirea sau adresa titularului
 • Înscrierea cesiunilor şi licenţelor

Înregistrarea mărcilor pe cale internaţională (reprezentarea în faţa Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale)

 • Verificarea disponibilităţii mărcii în raport cu ţările vizate în aria de protecţie a mărcii internaţionale
 • Obţinerea certificatelor de prioritate şi invocarea priorităţii
 • Transmiterea cererii de înregistrare internaţională prin intermediul oficiului de origine
 • Formularea şi transmiterea răspunsurilor la notificările primite din partea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale
 • Formularea şi transmiterea răspunsurilor la notificările primite din parte oficiilor naţionale implicate în procedură
 • Identificarea unor mandatari externi agreaţi şi monitorizarea activităţii acestora în cazurile de reprezentare impuse prin notificările emise de oficiile statelor desemnate în cererea internaţională
 • Depunerea cererilor de desemnare posterioară
 • Reînnoirea înregistrării mărcii
 • Înscrierea unor modificări privind schimbarea numelui sau adresei titularului
 • Înscrierea cesiunilor şi licenţelor
 • Obţinerea unor extrase referitoare la situaţia juridică a mărcii

Înregistrarea desenelor şi modelelor în România (reprezentarea în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci)

 • Depunerea la OSIM a cererii de verificare a disponibilităţii desenului sau modelului, cu formularea opiniei legale de registrabilitate
 • Depunerea documentaţiei necesare obţinerii protecţiei
 • Obţinerea certificatului de prioritate
 • Formularea răspunsurilor la notificările emise sau transmise prin intermediul Oficiului
 • Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare
 • Reînnoirea perioadei de valabilitate a desenului sau modelului
 • Înscrierea unor modificări privind schimbarea numelui sau adresei titularului
 • Înscrierea cesiunilor şi licenţelor
 • Obţinerea raportului referitor la desenele şi modele deţinute în numele unui titular

Înregistrarea desenelor şi modelelor în străinătate (prin intermediul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală şi prin intermediul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale)

 • Depunerea cererii de design internaţional
 • Depunerea cererii de design comunitar
 • Formularea răspunsurilor la notificările privind lipsa de noutate, emise de oficii
 • Înscrierea modificărilor intervenite în situaţia juridică a unui desen sau model
 • Reînnoirea înregistrării unui design internaţional sau comunitar
 • Desfăşurarea oricăror alte activităţi legate de protecţia, menţinerea în vigoare şi apărarea drepturilor deţinute asupra unui desen sau model internaţional sau comunitar
Contact

Mihaiela LUCACEL
Consilier în Proprietate Industrială

Telefon: (+4) 0745 347 813
Fax: (+4) 031 804 9683